Hoeveel lenen afbeelding

Hoeveel lenen

Hoeveel kunt u lenen?

Voordat u een huis zoekt, zult u willen weten hoeveel u kunt lenen. U kunt dat uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kunt u geen rechten ontlenen. Voor een serieuze en realistische berekening kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bij het bepalen van uw hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

Uw inkomen

Met uw salaris moet u uw hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Uw inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast. Is het aannemelijk dat uw inkomen nog flink zal stijgen, dan mag een geldverstrekker daar rekening mee houden.

Koopt u een woning samen met uw partner die ook een inkomen heeft? Dan zal de hypotheekverstrekker beide inkomens mee laten wegen. Bij de berekening telt het tweede inkomen voor 90% mee (2022).

De waarde van uw woning

De waarde van uw woning wordt vastgelegd in een taxatierapport. De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan deze taxatiewaarde. Bent u van plan meer neer te leggen voor de woning, dan moet u dat extra bedrag zelf betalen.

Energiebesparende maatregelen

Gaat u energiebesparende maatregelen treffen, dan kunt u wel een hogere hypotheek krijgen. Als uw inkomen hoog genoeg is, mag u tot 106% van de woningwaarde lenen, met een maximum van € 9.000. Het extra bedrag moet u dan besteden aan bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen.

Bijkomende kosten

Bij de aanschaf van uw woning moet u rekening houden met bijkomende kosten zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten bedragen 5 à 6 procent van de koopsom. Deze kosten kunnen niet onder de hypotheek vallen en moet u dus zelf betalen.

Per 1 januari 2021 zijn huizenkopers tussen 18 en 35 jaar vrijgesteld van de overdrachtsbelasting als zij een huis kopen onder 400.000 euro. Koopt u samen een woning en is één van u 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De ander betaalt over zijn/haar deel geen belasting. 

Het gaat om een eenmalige vrijstelling. U kunt er dus later niet nogmaals gebruik van maken.

De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager uw woonlasten. U kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie profiteert u vaak van een gunstigere rente.

Uw schulden

Een hypotheekverstrekker zal altijd nagaan of u schulden heeft. Daarvoor wordt het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd. Daar staan uw persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, de creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. De registratie geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel of als u privé een auto leaset, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR.

Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten, omdat het hypotheekbedrag dan lager uit kan vallen. Als u betalingsproblemen heeft (gehad) met een lening, heeft u misschien een negatieve BKR-registratie. In dat geval kunt u bij veel hypotheekverstrekkers geen hypotheek krijgen.

Studieschuld

Een hypotheekverstrekker wil ook weten of u een studieschuld heeft. Daarbij is het oorspronkelijke bedrag aan studieschuld bepalend voor de vraag hoe hoog uw hypotheek mag zijn, ook als u al een deel van die schuld heeft afgelost. Alleen als u extra snel de studieschuld aflost, is de hypotheekverstrekker bereid daar rekening mee te houden.

Reservefonds Vereniging van Eigenaren

Als u een appartement koopt, wordt u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE moet een reservefonds hebben voor collectieve kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud aan het gebouw. Is het reservefonds leeg en is er ook geen onderhoudsplan, dan kan dat betekenen dat de maximale hypotheek lager uitvalt.

Gerelateerde pagina’s